142

Fina Malin! Tack! Jag förundras över hur klok du är och känner vördnad inför din kraft. Jag kan inte nog uttrycka min tacksamhet och glädje inför vår kontakt. Tack snälla för att du är du och för allt gott du för med dig!

Tusentals kramar
/ Lotta