Regression/tidigare liv

Denna tjänst är till för alla som söker svar på varför vissa händelser, personer eller relationer i detta liv egentligen existerar?  Varför återkommer vissa saker? Varför upprepar sig vissa mönster gång på gång? Genom regression får kunden en tillbakablick i tre av sina tidigare liv som för tillfället spelar roll för det liv vi lever här och det vi står inför just nu.

Jag ger utförliga återblickar under behandlingen som utförs på min behagliga behandlingsbänk och avslutar behandlingen med lättare healing för att läka eventuella obalanser som vi kanske skapar under sessionen samt kapa de karmiska kontrakt vi inte längre behöver vara bundna till. Sedan förklarar jag under ett återkopplande samtal över en kopp te vad som kan vara viktigt att ha i åtanke och dra lärdom av i detta liv.

750 :-/session, då ingår tre liv.