Regression/tidigare liv

Denna tjänst är till för alla som söker svar på varför vissa händelser, personer eller relationer i detta liv egentligen existerar?  Varför återkommer vissa saker? Varför upprepar sig vissa mönster gång på gång? Genom regression får kunden en tillbakablick i tre av sina tidigare liv som för tillfället spelar roll för det liv vi lever här och de val & utmaningar vi står inför just nu.

Jag ger utförliga återblickar under behandlingen, och om du kommer till mig i ett personligt möte så utförs den på min behagliga behandlingsbänk där jag också avslutar behandlingen med lättare reikihealing för att läka eventuella obalanser som vi kanske skapar under sessionen. Detta kapar också de karmiska kontrakt vi inte längre behöver vara bundna till. Under ett återkopplande samtal över en kopp thé förklarar jag sedan vad som kan vara viktigt att ha i åtanke och dra lärdom av i detta liv. Det helt okej för mig om du vill spela in sessionen för att kunna lyssna på den i efterhand på t.ex din mobil. Det finns enkla inspelningsprogram att ladda ner. Ofta blir man så djupt avslappnad under regression att det kan vara svårt att sortera alla budskap man fått i efterhand trots att jag går igenom dem med dig.

Gör vi istället detta på distans så behöver du inte vara delaktig utan då jag gjort min del så mailar jag dig utförligt allt som kom till mig under regressionen och du får det i textform. 

Just nu finns ytterst begränsade möjligheter till denna behandling.