147

Tack för att du öppnade ditt företag! Jag hittade dig på Instagram och tog kontakt och det är så fantastiskt hur det har ändrat mitt liv. Nu är jag inte bara mer medveten om hur maten jag stoppar i mig påverkar mig men också hur vad jag tänker och säger och väljer att agera/re-agera eller inte agera är avgörande.

Tack än en gång – det var meningen att våra vägar skulle korsas! Kram!

/ Jenny Hansson